♥ name meaning

18. november 2016 at 12:59 | © barbarapalvin-daily team

ETYMILOGIE JMÉNA BARBARA
Jméno Barbara je odvozeno z čeckého βαρβαρος, což znamená v překladu 'cizí'. Dle legendy byla svatá Barbara mladá žena, jež byla zabita svým otcem Dioscorusem, který byl po nějaké době zabit bleskem. Stala se patronem architektů, kameníků a dělostřelců. Proslulost tohoto jména vstoupilo do křesťanského světa ve středověku. V Anglii upadlo do zapomnění po protestanské reformě a oživeno bylo v 19. století.

CHARAKTER NOSITELKY JMÉNA BARBARA
Lidé se jménem Barbara mají hlubokou vnitřní touhu tvořit a vyjadřovat své pocity psaním, zpěvem či řečnictvím. Mají tendenci být filozofičtí, mystyčtí a vědečtí. Jsou tiší, rezervovanější a povětšinou introvertní.

Copyright © barbarapalvin-daily
 


Actual articles

Reklama